fbpx Wioletta Maria Radziwiłłowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wioletta Maria Radziwiłłowicz

Wioletta Maria Radziwiłłowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 stycznia 2012 roku

Wioletta Maria Radziwiłłowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Depresja u dzieci i mlodzieży. Analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Brzezińska, prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, prof. dr hab. Irena Obuchowska, prof. dr hab. Teresa Rostowska

Dyplom nr 647.


Gdańsk, 03 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 11:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: