fbpx Anna Maria Białk-Bielińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Białk-Bielińska

Anna Maria Białk-Bielińska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 lutego 2012 roku

Anna Maria Białk-Bielińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości sulfonamidów w środowisku.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Dyplom nr 3468.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: