fbpx Magdalena Lisewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Magdalena Lisewska

Magdalena Lisewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2012 roku

Magdalena Lisewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybory tłumacza, ich źródła i konsekwencje w przekładzie na język polski antyutopii Kallocain Karin Boye”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura szwedzka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG dr hab. Hieronim Chojnacki

Recenzenci: prof. dr hab. Artur Blaim, prof. dr hab. Lech Sokół

Dyplom nr 3463.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: