fbpx Iwona Anna Mokwa-Tarnowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Anna Mokwa-Tarnowska

Iwona Anna Mokwa-Tarnowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2012 roku

Iwona Anna Mokwa-Tarnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Traditional and Blended Approaches to Technical Writing English”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 3464.


Gdańsk, 23 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 13:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: