fbpx Marta Izabela Bieszk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Izabela Bieszk

Marta Izabela Bieszk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 2012 roku

Marta Izabela Bieszk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Właściwości suprasegmentalne struktur fonetyczno-fonologicznych i  ich relewancja w  procesie komunikacji obcojęzycznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UAM, dr hab. Kazimiera Myczko

Dyplom nr 3475.


Gdańsk, 14 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: