Małgorzata Lewartowska-Zychowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 01 marca 2012 roku

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Homo liberalis jako projekt edukacyjny. Od emancypacji do funkcjonalności.”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika ogólna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Józek Górniewicz, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak

Dyplom nr 653.


Gdańsk, 26 marca 2012 r.