fbpx Małgorzata Lewartowska-Zychowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 marca 2012 roku

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Homo liberalis jako projekt edukacyjny. Od emancypacji do funkcjonalności.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika ogólna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Józek Górniewicz, prof. dr hab. Joanna Rutkowiak

Dyplom nr 653.


Gdańsk, 26 marca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 15:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: