fbpx Anna Ewa Dziubińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Ewa Dziubińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Ewa Dziubińska

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 marca 2012 roku

Anna Ewa Dziubińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tempo i kierunek sukcesji zespołów bentosowych w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Anna Szaniawska

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska

Dyplom nr 3478.


Gdańsk, 30 marca 2012 r.