fbpx Tomasz Jan Gulla | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Jan Gulla | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Jan Gulla

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2012 roku

Tomasz Jan Gulla

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zamach stanu jako przestępstwo o  charakterze terrorystycznym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UO, dr hab. Stanosław Hoc

Dyplom nr 3492.


Gdańsk, 16 maja 2012 r.