fbpx Krzysztof Kornacki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Kornacki

Krzysztof Kornacki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 maja 2012 roku

Krzysztof Kornacki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Popiół i diament Andrzeja Wajdy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filmoznawstwo

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak, prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak, prof. UWr, dr hab. Sławomir Bobowski, prof. dr hab. Marek Hendrykowski

Dyplom nr 662.


Gdańsk, 29 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 16:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: