fbpx Urszula Sajewicz-Radtke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Urszula Sajewicz-Radtke

Urszula Sajewicz-Radtke

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2012 roku

Urszula Sajewicz-Radtke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jakość zycia osób dorosłych z  dysleksją”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kowalik, prof. dr hab. Teresa Rostowska

Dyplom nr 3493.


Gdańsk, 22 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: