fbpx Agnieszka Żyta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Żyta

Agnieszka Żyta

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Agnieszka Żyta

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Życie z  zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i  dorosłych osób z  zespołem Downa.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, prof. USz, dr hab. Teresa Żółkowska, prof. UG, dr hab. Sławomira Sadowska, prof. APS, dr hab. Małgorzata Kupisiewicz

Dyplom nr 661.


Gdańsk, 22 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: