fbpx Mariusz Lipowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mariusz Lipowski

Mariusz Lipowski

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 maja 2012 roku

Mariusz Lipowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Psychologiczne wyznaczniki zachowań zdrowotnych sportowców wyczynowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: prof. AWF w Krakowie, dr hab. Jan Blecharz, prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan

Dyplom nr 3499.


Gdańsk, 06 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: