fbpx Agnieszka Nowak-Łojewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Nowak-Łojewska

Agnieszka Nowak-Łojewska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 2012 roku

Agnieszka Nowak-Łojewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz, prof. UKW, dr hab. Ewa Filipiak, prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, dr hab. Małgorzata Żytko

Dyplom nr 663.


Gdańsk, 12 czerwca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: