fbpx Albin Skwarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Albin Skwarek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Albin Skwarek

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 2012 roku

Albin Skwarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model motywacji urzędników gmin”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stefan Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Listwan, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3518.


Gdańsk, 28 czerwca 2012 r.