fbpx Krzysztof Janusz Kabat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Janusz Kabat | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Janusz Kabat

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 czerwca 2012 roku

Krzysztof Janusz Kabat

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opis spływu polonu, uranu i plutonu z dorzeczy Wisły i Odry metodami chemometrycznymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, prof. dr hab. Piotr Szefer

Dyplom nr 3534.


Gdańsk, 17 lipca 2012 r.