fbpx Arkadiusz Krzysztof Janicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arkadiusz Krzysztof Janicki

Arkadiusz Krzysztof Janicki

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2012 roku

Arkadiusz Krzysztof Janicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia XIX wieku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: Prof. dr hab. Leszek Olgierd Zasztowt, Prof. dr hab. Teresa Maria Kulak, prof. dr hab. Bogusław Stanisław Dybaś, Prof. UKW, dr hab. Andrzej Topij

Dyplom nr 669.


Gdańsk, 12 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: