fbpx Jolanta Wojciechowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jolanta Wojciechowska

Jolanta Wojciechowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2012 roku

Jolanta Wojciechowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przyczyny dyskryminacji osób żyjących z HIV: nowe ujęcie teoretyczne i jego implikacje dla edukacji zdrowotnej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika społeczna, edukacja zdrowotna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, prof. dr hab. Barbara Woynarowska, prof. dr hab. Maria Mendel, prof. UZ, dr hab. Zbigniew Izdebski

Dyplom nr 671.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: