fbpx Anna Małgorzata Czajka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Małgorzata Czajka

Anna Małgorzata Czajka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2012 roku

Anna Małgorzata Czajka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Neologizmy w  twórczości Jana Brzechwy na  przykładach tekstów dla dzieci i  dorosłych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. UP, dr hab. Halina Chodurska

Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: