fbpx Wojciech Kozłowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 2012 roku

Wojciech Kozłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ funduszy Unii Europejskiej na  strukturę finansowania małych i  średnich przedsiębiorstw w  województwie pomorskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Magdalena Katarzyna Jerzemowska

Recenzenci: prof. dr hab. Bożena Kazimiera Mikołajczyk, prof. UG, dr hab. Maria Jastrzębska

Dyplom nr 3550.


Gdańsk, 27 września 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: