fbpx Marcin, Gerard Boryczko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marcin, Gerard Boryczko

Marcin, Gerard Boryczko

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 października 2012 roku

Marcin, Gerard Boryczko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między adaptacją a  oporem. Szkoła wobec procesów globalizacyjnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Lucyna Kopciewicz, prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński

Dyplom nr 3555.


Gdańsk, 16 października 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: