fbpx Maja Aleksandra Maciejewska-Szałas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maja Aleksandra Maciejewska-Szałas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Maja Aleksandra Maciejewska-Szałas

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2012 roku

Maja Aleksandra Maciejewska-Szałas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zwykła forma pisemna czynności prawnych i  równoważna jej forma elektroniczna. Studium prawnoporównawcze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UAM, dr hab. Tomasz Maria Sokołowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Mirlena Bagińska, prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Dyplom nr 3557.


Gdańsk, 25 października 2012 r.