fbpx Grażyna Penkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grażyna Penkowska

Grażyna Penkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 2012 roku

Grażyna Penkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika medialna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. DSW, dr hab. Wojciech Andrzej Skrzydlewski, prof. UP, dr hab. Janusz Piotr Morbitzer, prof. dr hab. Bronisław Franciszek Siemieniecki, Stanisław Juszczyk

Dyplom nr 679.


Gdańsk, 05 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: