fbpx Tomasz Kubala | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Kubala | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Kubala

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 października 2012 roku

magister Ogrodnictwa

Tomasz Kubala

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studium taksonomiczno-geograficzne storczyków Orchidales w północno-wschodniej i środkowej części Tarczy Gujańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Ludwik Frey, prof. dr hab. Maria Wiktoria Zając

Dyplom nr 3561.


Gdańsk, 12 listopada 2012 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie77.43 KB