fbpx Iwona Biskupska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Biskupska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Biskupska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2012 roku

Iwona Biskupska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość literacka i filmowa Andrzeja Żuławskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: polska literatura i film

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Marek Sokołowski, prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski

Dyplom nr 3563.


Gdańsk, 23 listopada 2012 r.