fbpx Emilia Renata Konieczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Renata Konieczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Emilia Renata Konieczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2012 roku

Emilia Renata Konieczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w usługach medycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. małgorzata Wiśniewska

Recenzenci: prof. PG, dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 3577.


Gdańsk, 03 grudnia 2012 r.