fbpx Aneta Grygoruk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aneta Grygoruk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aneta Grygoruk

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2012 roku

Aneta Grygoruk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działu II w Polsce po 1990 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Maria Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 3576.


Gdańsk, 03 grudnia 2012 r.