fbpx Elżbieta Magiera | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Magiera

Elżbieta Magiera

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 2012 roku

Elżbieta Magiera

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: historia wychowania

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. WŚ, dr hab. Adam Winiarz, prof. AJD, dr hab. Kazimierz Rędziński, prof. dr hab. Stefania Maria Walasek, prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak

Dyplom nr 682.


Gdańsk, 30 listopada 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 14:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: