fbpx Dariusz Konrad Sikorski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dariusz Konrad Sikorski

Dariusz Konrad Sikorski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 listopada 2012 roku

Dariusz Konrad Sikorski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury i kultury XX w.

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, prof. UJ, dr hab. Eugenia Zofia Prokop-Janiec, prof. dr hab. Marcin Wodziński, prof. UWM, dr hab. Sławomir Jan Buryła

Dyplom nr 683.


Gdańsk, 06 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: