fbpx Anna Sobiecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Sobiecka

Anna Sobiecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 2012 roku

Anna Sobiecka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teatrologia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Żurowski, prof. UG, dr hab. Ewa Wanda Nawrocka, prof. UAM, dr hab. Ewa Maria Guderian-Czaplińska, prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Dyplom nr 686.


Gdańsk, 11 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: