fbpx Karolina Janina Starego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Karolina Janina Starego

Karolina Janina Starego

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 2012 roku

Karolina Janina Starego

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ukryty program i  konstruowanie znaczeń wiedzy o  obywatelskości w  gimnazjum - fantazmaty obywatelskości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Malgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. dr hab. Eugenia Potulicka

Dyplom nr 3591.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: