fbpx Przemysław Łockiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przemysław Łockiewicz

Przemysław Łockiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2012 roku

Przemysław Łockiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Interpretacja historii rzymskiej Wellejusza Paterkulusa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Iluk

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, prof. UG, dr hab. Ireneusz Adam Milewski

Dyplom nr 3593.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: