fbpx Zbigniew Kaczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zbigniew Kaczyński

Zbigniew Kaczyński

z dnia 12 grudnia 2012 roku

Zbigniew Kaczyński

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Glikany i glikokoniugaty ściany komórkowej wybranych gatunków bakterii

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Sławomir Jarosz, dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Dyplom nr 694.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 sierpnia 2014 roku, 12:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: