fbpx Krzysztof Nerlicki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Nerlicki

Krzysztof Nerlicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2013 roku

Krzysztof Nerlicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Lernerreflexionen im Blickpunkt. Polnische Germanistikstudenten über ihre fremdsprachlichen Lern - und Kommunikationserfahrungen

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Sambor Franciszek Grucza, prof. UR, dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UAM, dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 697.


Gdańsk, 21 stycznia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 grudnia 2015 roku, 12:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: