fbpx Katarzyna Anna Gromek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Gromek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Anna Gromek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 stycznia 2013 roku

magister Biotechnologii

Katarzyna Anna Gromek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie bibliotek presyntetyzowanych oligonukleotydów w sekwencjonowaniu DNA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UW, dr hab. Dariusz Bartosik

Dyplom nr 3598.


Gdańsk, 23 stycznia 2013 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie88.89 KB