fbpx Łukasz Krzysztof Wirkus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Łukasz Krzysztof Wirkus

Łukasz Krzysztof Wirkus

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 marca 2013 roku

Łukasz Krzysztof Wirkus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Źródła stersu zawodowego kuratorów sądowych i  jego konsekwencje”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek

Recenzenci: gen. dyw. prof. AON, dr hab. Bogusław Pacek, prof. UG, dr hab. Beata Pastwa Wojciechowska

Dyplom nr 3621.


Gdańsk, 04 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: