fbpx Zbigniew Marek Kaźmierczyk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zbigniew Marek Kaźmierczyk

Zbigniew Marek Kaźmierczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Zbigniew Marek Kaźmierczyk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Słowiańska psychomachia Mickiewicza

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura XIX i XX w.

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mikołaj Mariusz Sokołowski, prof. dr hab. Marek Władysław Piechota, prof. dr hab. Jarosław Mariusz Ławski, prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Dyplom nr 702.


Gdańsk, 16 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 13 stycznia 2015 roku, 9:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: