fbpx Ewa Grażyna Czaplewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Grażyna Czaplewska

Ewa Grażyna Czaplewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

Ewa Grażyna Czaplewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym SLI

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: psycholingwistyka

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Stanisław August Grabis, prof. dr hab. Adam Sławomir Gala, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 703.


Gdańsk, 24 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: