fbpx Anna Wójcik-Karpacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Wójcik-Karpacz

Anna Wójcik-Karpacz

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Anna Wójcik-Karpacz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zdolność relacyjna w  tworzeniu efektów współdziałania małych i  średnich przedsiębiorstw

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, prof. dr hab. Jan Lichtarski, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 704.


Gdańsk, 30 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: