fbpx Maria Ewa Sibińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Ewa Sibińska

Maria Ewa Sibińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Maria Ewa Sibińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Skandynawski wiek świateł. Doświadczenia teatralne Ludviga Holberga

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo skandynawskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska, prof. UW, dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. AT, dr hab. Lech Andrzej Sokół, prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski

Dyplom nr 705.


Gdańsk, 07 maja 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: