fbpx Arnold Adam Kłonczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Arnold Adam Kłonczyński

Arnold Adam Kłonczyński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2013 roku

Arnold Adam Kłonczyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

My w Szwecji nie porastamy mchem... Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia Polski i powszechna XX wieku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UMK, dr hab. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, prof. dr hab. Rafał Artur Habielski, prof. US, dr hab. Bolesław Hajduk, dr hab. Paweł Jaworski

Dyplom nr 707.


Gdańsk, 05 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: