fbpx Barbara Klassa | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Klassa

Barbara Klassa

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 maja 2013 roku

Barbara Klassa

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Obraz Polski i Polaków w historiografii amerykańskiej XIX i początków XX wieku

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia historiografii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Halina Parafianowicz, prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, prof. dr hab. Jerzy Maternicki, prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki

Dyplom nr 708.


Gdańsk, 10 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 11 grudnia 2018 roku, 16:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: