fbpx Agnieszka Katarzyna Gajewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Katarzyna Gajewicz

Agnieszka Katarzyna Gajewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Agnieszka Katarzyna Gajewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opracowanie metod in silico służących przewidywaniu cytotoksycznego wpływu nanocząstek tlenków nieorganicznych na komórki bakterii E. coli oraz ludzkie keratynocyty (HaCaT)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Kaliszan, prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Dyplom nr 3666.


Gdańsk, 02 lipca 2013 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 12.71 MB
PDF icon Recenzja 22.6 MB
Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 1 grudnia 2015 roku, 14:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: