fbpx Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow

Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2013 roku

Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Językowy obraz człowieka - charakter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Iwona Elżbieta Nowakowska-Kempna, prof. dr hab. Jadwiga Kowalik, prof. dr hab. Władysław Lubaś, prof. dr hab. Wiesław Stefan Boryś

Dyplom nr 709.


Gdańsk, 15 lipca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: