fbpx Marta Koval | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Koval

Marta Koval

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2013 roku

Marta Koval

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

We search the Past ... for Our Own Lost Selves. Representation of Historical Experience in Recent American Fiction

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury anglojęzycznej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. KUL, dr hab. Zofia Halina Kolbuszewska, prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Lewicki, dr hab. Zygmunt Mazur, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Dyplom nr 714.


Gdańsk, 27 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: