fbpx Małgorzata Anna Jarmułowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Anna Jarmułowicz

Małgorzata Anna Jarmułowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2013 roku

Małgorzata Anna Jarmułowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Antropologiczne wędrówki po współczesnej dramaturgii i teatrze

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teatrologia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, prof. dr hab. Dobrochna Aldona Ratajczak, prof. dr hab. Dariusz Kosiński, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Dyplom nr 713.


Gdańsk, 17 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: