fbpx Małgorzata Katarzyna Piekarska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Katarzyna Piekarska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Katarzyna Piekarska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2013 roku

Małgorzata Katarzyna Piekarska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Die polnisch-deutschen Sprachkontakte im Grenzgebiet am Beispiel der deutschen Minderheit in Gdańsk”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Józef Grabarek, prof. UO, dr hab. Maria Lasatowicz

Dyplom nr 3685.


Gdańsk, 19 września 2013 r.