fbpx Piotr Wawrzyniec Doroszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Wawrzyniec Doroszewski

Piotr Wawrzyniec Doroszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 września 2013 roku

Piotr Wawrzyniec Doroszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy roślin w  powieściach o  polskim średniowieczu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Kęsik, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dabrowska

Dyplom nr 3684.


Gdańsk, 19 września 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: