fbpx Anna Walczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Walczak

Anna Walczak

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 września 2013 roku

Anna Walczak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Spotkanie z wychowankiem. Ku tożsaamości ipse pedagoga

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: pedagogika ogólna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Zbigniew Kwieciński, prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, prof. UJ, dr hab. Krystna Ablewicz, prof. dr hab. Sabina Kruszyńska

Dyplom nr 715.


Gdańsk, 03 października 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: