fbpx Sławomir Jacek Kościelak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Jacek Kościelak

Sławomir Jacek Kościelak

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 października 2013 roku

Sławomir Jacek Kościelak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna i historia Kościoła

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. dr hab. Jerzy Dygdała,, prof. dr hab. Urszula Anna Augustyniak, prof. dr hab. Jacek Wijaczka

Dyplom nr 717.


Gdańsk, 21 października 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: