fbpx Katarzyna Agnieszka Kmita-Zaniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Agnieszka Kmita-Zaniewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Agnieszka Kmita-Zaniewska

Uchwałą Rady Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2013 roku

Katarzyna Agnieszka Kmita-Zaniewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transformacje myślenia o  edukacji: uczniowie okresu przemian systemowych w  rolach rodziców”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jan Papież, prof. UMK, dr hab. Ewa Przybybylska

Dyplom nr 3697.


Gdańsk, 22 października 2013 r.